SOLA persp

Rådhuset sett fra nord

SOLA illuplan 02

Situasjonsplan

SOLA fasade øst 02

Rådhuset sett fra øst

F

Sola Rådhus, konkurranseforslag

Det nye Rådhuset på Sola skulle realiseres etter ny reguleringsplan med ambisjoner om et tett og urbant sentrum. I tillegg til rådhusfunksjoner skal det nye bygget romme helsetjenester og NAV. Vårt bidrag, "Hegn", integrerer ny og gammel bebyggelse i et sammenhengende volum. Eksisterende landskap og nye urbane kvaliteter framheves i prosjektet og gir karakter og identitet til bygget. Bygget er rasjonelt og ressursbesparende i sin konstruksjon og i drift. Løsning er basert på dagens behov, men er framtidsrettet i sin elastisitet og fleksibilitet.

  • Sted: Sola
  • Oppdragsgiver: Sola kommune
  • Tidsrom: 2015
  • Prosjekttype: konkurranseforslag, komplekse bygg.