PET 1 oversiktbilde

Fugleperspektiv, forbindelser til byen

PET 2 forbindelser sykkgange

Forbindelser, sykkel og gange

PET 3 gårdsrom

Gårdsrom med gjenbruk av eksisterende konstruksjoner

PET 4 petersonplassen

Petersonplassen

PET 5 oljetønna bekkeåpning

Bekkeåpning og overvannshåndtering

PET 6 mot Pappen

Gjenbruk av eksisterende bygg

PET 7 trainspotting snitt

Snitt, «tog-spotting”, bilfrie urbane rom og gårdsrom

PET 8 pappen snitt

Snitt, gårdsrom med nye og eksisterende bebyggelse

PET9 grønnforbindelse snitt

Snitt, overvannshåndtering og bekkeåpning

PET10 helt snitt

Snitt

PET11 høyder

Varierte høyder

PET12 nybro

Ny gangbroforbindelse

PET13 sitplan

Situasjonsplan

PET14 kaffetorget

Kaffetorget

PET15 delvistransformasjon 16 9

Visjon, bydelen delvis transformert

Pappen for alle!

2.plass i prekvalifisert konkurranse.

Prosjektet viser hvordan transformere det tidligere lukkede industriområdet «Pappen» til attraktiv ny bydel i Sarpsborg. Det er samtidig et innspill til utvikling av sentrum og forbedre sammenhengene mellom nabolagene på begge sider av tomta, og en idé til en bærekraftig bydel - basert på miljømessig ansvarlighet, økt verdiskaping tilrettelagt for sosial diversitet. Svaret bygger på det du har, i stedet for å rive, slik at transformasjonen ikke starte fra null, og heller legger vekt på å erobre med nytt og samtidig vitalisere området ved hjelp av midlertidighet – slik at stengt industri blir åpen og sammensatt boligby, for alle! Prosjektet introduserer fem strategier for å skape et bærekraftig og livlig bo- og byområde. Strategiene inneholder grep som skal stimulere til et sunt liv mellom husene fra dag 1 uansett hvor mye som transformeres.

  • Sted: Petersontomta, Sarpsborg
  • Oppdragsgiver: VPK Peterson, Betongbygg Eiendom
  • Samarbeidspartnere: Arkitekt Kristine Jensen Tegnestue, HBA arkitekter, A38 arkitekter AS
  • Omfang: Fleksibiel utbygging på 150 000 m2 BTA
  • Tidsrom: 2020