HARAL Didrett 1

Alternativ 1 – stor arealkrevende idrettsflate på dekke over hele gjenbruksstasjonen.

HARAL Didrett 2

Alternativ 2 – Uformell møteplass for trening og lek. Arealet plasseres over publikumsarealet på gjenbruksstasjonen.

HARAL Didrett 3

Alternativ 3 - anlegg på terreng som inngår som del av den grønne ringen, utformet som møteplass og arena for uformelle aktiviteter.

HARAL Didrett 4

Alternativ 4 – Et alternativ til lokk over selve gjenbruksstasjonen er lokk over driftsarealet på Haraldrudveien 26/28/30

F

Mulige idrettsflater på Haraldrud

Som del av planprosessen for ny gjenbruksstasjon på Haraldrud ønsket PBE å belyse muligheter for byutvikling i forbindelse med selve anlegget. Et mulig tiltak som ble diskutert, og som skulle skisseres, var idrettsflate plassert på taket over gjenbruksstasjonen. Det er vanskelig å finne plass til arealkrevende idrettsaktiviteter i tett by. Byutviklingsprosesser bidrar til at eiendomsprisene stiger, og alternativ bruk av arealene har høy verdi. Hvis det eksempelvis skal bygges et lokk over gjenbruksstasjonen, bør denne investeringen derfor benyttes til å løse arealbehovene som det ellers er vanskelig å finne rom for. Skisseprosjektet viser 4 ulike løsninger for et idrettsprogram for området med ulik størrelse, målgrupper og driftsform. For at anlegg ved gjenbruksstasjonen skal være attraktivt til tross for en noe avsides beliggenhet, bør det utformes med høy kvalitet og friskt visuelt uttrykk som kan motivere for kreativ bruk. En vellykket møteplass er en arena der ungdom og andre ønsker å komme for både å vise seg frem og for å se på andre, og bør ha mulighet for mange typer opphold og bruk.

  • Sted: Haraldrud, Oslo
  • Oppdragsgiver: Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY)
  • Omfang: 4,5 – 17 daa
  • Tidsrom: 2017