Byutvikling Larvik Indre Havn – idékonkurranse

Innkjøp av konkurranseforslag

Fergeterminalen er flyttet fra Larvik Indre havn til Revet. Larvik kommune ønsker en byutvikling på det frigitte havnearealet. Den nye byen skal knytte eksisterende bysentrum ved torget til sjøen. Arkitektkonkurransen søkte etter løsninger som viste nye programmer, håndterte terrengmessige høydeforskjeller og barrierer på tvers av hovedvei og jernbane.

Vår innfallsvinkel til oppgaven var å arbeide med Larviks egne fortrinn og lokale kvaliteter. Vi har liten tro på at en så arealomfattende byutvikling kan løses gjennom en reguleringsplan. Usikkerhet knyttet til aktører og ytre drivkrefter, inviterer til å tenke mer på prosesser enn på planer og mer på temporære aktiviteter enn på konkrete prosjekter.

Kartlegge generatorer for tidlig fase

Prosesskart

Illustrasjonsplan

Vårt forslag viste både en planmessig illustrasjon på at Larviks eksisterende bystruktur kan trekkes på tvers av havneflaten og gi grunnlag for nye programmer og nye prosjekter og et dynamisk planprogram som kan fange opp usikkerhet og enda ukjente aktører, ideer, investorer og politiske visjoner.

  • Sted: Larvik
  • Oppdragsgiver: Larvik kommune
  • Samarbeidspartnere: Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter, Norsam AS, Mari S. Tveit, landskapsøkolog, UMB
  • Tidsrom: 2008
  • Prosjekttype: mulighetsstudie, planstrategi