Grønn hage og utsikt mot Nitelva

I Skjærvaveien ligger det i dag slitne industribygg. Området har kort avstand til Lillestrøm sentrum, på 12 minutter kan du sykle til stasjonen, der det er 10 minutters togtur videre til Oslo. Beliggenheten ut mot Nitelva, og med turveier og store grøntområder i nærheten, gjør området attraktivt for boligbygging.

På Skjærvaveien 44 har vi lagt vekt på å gjøre om veien fra utflytende asfalt til en hyggelig boliggate. Rekkehus med hager langs veien skaper et tydelig gateløp og har samme skala som småhusområdene i vest. Lav høyde på bygg mot sør og vest gir også gode solforhold for uteområdene. Mot elvebredden i øst gir punkthus på 5-7 etasjer utsikt over elverommet, samtidig som strukturen er åpen slik at alle beholder sikt mot det store landskapet. I sonen mellom veien og punkthusene danner rekkehusene små tun og plasser som gir intime uterom for lek, dyrking og andre aktiviteter. Uteområdene er bilfrie, med parkeringskjeller og sykkelplasser med fellesverksted plassert under terreng. I uteområdene bygges det også felleshus, drivhus og andre beboertilbud. Det planlegges å etablere delingstjenester som BUA (deling av sports- og fritidsutstyr) og OTTO (deling av transportmidler som bil, sykkel og sparkesykkel).

Rekkehusene danner en tydelig vegg mot Skjærvaveien, som har lite trafikk. Gangveien langs vestvendte hager skaper et hyggelig boligstrøk. (Ill: alt. + Vismo)

Reguleringsplanen utarbeidet av alt. ble vedtatt av Skedsmo kommune i 2019. Innenfor planen prosjekterer vi nå ca. 120 leiligheter og 41 rekkehus. Byggene prosjekteres med fasader i tre. I prosjektet inngår også ny gang- og sykkelvei langs Skjærvaveien.

Alt skjaervaveien view03 exterior yard alt 03 vismo

Uteområdene er bilfrie, med små tun inne i bebyggelsen. ( Ill: alt. + Vismo )

Alt skjaervaveien view04 exterior water alt 02 vismo

Punkthusene titter over trærne mot Nitelva og Lillestrøm sentrum. ( Ill: alt. + Vismo )

F
SV44 sikt ny

Bebyggelsesstrukturen åpner for sikt og bevegelse gjennom boligområdet.

SV44 g s ny

Det er gode gang- og sykkelmuligheter.

SV44 DIA 5 9 kollektivpunkt LIGGENDE

Skjærvaveien har kort vei til kollektivtransport.

F