alt.arkitektur

Studietur Nantes høsten 2019

Alt.arkitektur as er et planlegger- og arkitektkontor. Vi er engasjert i by- og samfunnsutvikling, og ønsker å bidra til fysisk, estetisk, økonomisk og sosial bærekraft. Siden 2006 har vi deltatt i sentrale byutviklingsoppgaver og arbeidet med arkitektur på mange nivåer. Alt. holder til i Oslo, men har oppgaver over hele landet.

Arkitektur og byforming

Vi ser hvordan nye bygninger og byrom kan styrke det som er, og ønsker etablere prosjekter som kompletterer det som mangler. Vi tar utgangpunkt i omgivelsene, bruk og sosiale forhold og ser dette i sammenheng med programmet vi er bedt om å løse. Vi søker løsninger som skaper vakre omgivelser og viser omsorg for brukerne og det daglige livet.

Nye behov og forutsetninger krever nytenkning av tradisjon og metoder. Overraskende sammenhenger og ny arkitektur kan oppstå. Vi går til oppgavene med kompetanse fra ulike, dels forskningsbaserte, fagfelt. Vi studerer handlingsrom og potensial for gjenbruk av bygninger og områder. Nye bygg og byrom skal ha lang levetid og bidra med vakre, robuste og fleksible løsninger.

Samarbeid og kreative prosesser

Vi tror på åpne og løsningsrettede meningsutvekslinger, der vi tydeliggjør argumenter, og ulike ståsteder for å skape dialog om kvaliteter i prosjektene. Vi ser at kompromisser ikke nødvendigvis gir dårlige svar, og at det derfor er mest interessant om oppdragsgivere er åpne for innspill i medvirkningsprosesser og at de samtidig kommunisere tydelige premisser. Det viktig å definere rommet for dialog og forhandling, men også å se hvilke temaer som gir verdikonflikter, og hva som må avklares av offentlige myndigheter.

Vår rolle som rådgiver

Våre oppdragsgivere er i hovedsak profesjonelle byggherrer og offentlige aktører. Vi legger vekt på høy arbeidsmoral og respekt for avtaler. Vi liker aktive og visjonære kunder som utfordrer oss.

I alle prosjekter har vi startfaser som «åpner» oppgaven, der vi synliggjør muligheter, problemer og undersøkelser som bør gjøres. Vi relaterer alle oppdrag til en kontekst som styrker beslutningene vi anbefaler våre oppdragsgivere å fatte.

Alle oppdrag skal ha en miljøansvarlig, og det utarbeides miljøoppfølgingsplan for prosjektene.

Kompetanse

Alt.arkitektur er i dag 15 ansatte arkitekter/landskapsarkitekter og kontorleder, og har den faglige bredde og kreativitet som gir trygghet i leveranser for alle typer oppgaver.

Alt.arkitektur har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for ansvarlig søker og arkitektur prosjektering.

Alt. arkitektur har erfaring som plankyndig rådgiver i reguleringsprosesser med høy kompleksitet, og gjør selv konsekvensutredninger innenfor stedsutvikling, kulturmiljø, og landskap der vi også har bidratt til utvikling av analyseverktøy.

Alt. arkitektur oppfyller seriøsitetskrav i Achilles StartBANK, som skal gi oversikt over seriøse firma i byggebransjen.

Vi er i gang med sertifisering av alt. som Miljøfyrtårn, og har erfaring med gjennomføring av internasjonal BREEAM klassifisering av både boliger og næringsbygg, og har sertifisert BREEAM-AP. Gjenbruk og rehabilitering av bygg er en viktig del av vår kompetanse.

I prosjekter setter vi sammen team av arkitekter for å sikre riktig erfaringsbakgrunn. Ved behov anbefaler vi å trekke inn kompetanse fra et bredt faglig nettverk.

Vi stiller høye krav til visuell og digital kommunikasjon. Vi jobber med både fysiske og digitale verktøy. Kontoret har SPACEMAKER- sertifisering.