Terminalbygg på Vippetangen

Vi har levert skisseprosjekt for nytt terminalbygg på Vippetangen, i samarbeid med COWI, for Oslo Havn. Prosjektet er en del av innspill til områdereguleringen for Akersneset Vi har levert skisseprosjekt for nytt terminalbygg på Vippetangen, i samarbeid med COWI. Arbeidet er en fortsettelse av tidligere arbeider med et større og sammensatt Pirbygg, og del av innspill til PBEs områderegulering for Akersneset. I prosjektet undersøker vi et enklere fleksibelt funksjonsbygg med tanke på økonomisk gjennomførbarhet kombinert med miljøvennlige løsninger, og en konstruksjon av korte spenn for mulighet til å realisere ved bruk av tre, i kombinasjon med stål og betong. Bygget skal gir gode rammer for videre utvikling og transformasjon av Vippetangen og bidra til mer attraktive og aktive byrom.