Boliger ved Nitelva

Reguleringsplanen utarbeidet av alt. ble vedtatt av Skedsmo kommune i desember 2019. Innenfor planen prosjekterer vi nå ca. 121 leiligheter og 41 rekkehus. Området ligger attraktivt til langs Nitelvas vestre elvebredd. Nærheten til Lillestrøm gir reiseavstand på kun 20-25 minutter til Oslo sentrum.

Byggene er organisert rundt felles tun, og en større lekeplass som er tilgjengelig for naboer. I forprosjektet inngår en miks av leiligheter i punkthus i varierende høyde fra 5 til 7 etasjer, og rekkehus i 2 og 3 etasjer. Byggene prosjekteres med fasader i tre. I prosjektet inngår også ny gang- og sykkelvei.

Det planlegges å etablere delingstjenester som BUA (deling av sports- og fritidsutstyr) og OTTO (deling av transportmidler som bil, sykkel og sparkesykkel).

Skjærvaveien 44 vil bli BREEAM-sertifisert!

Oppdragsgiver er boligbyggelaget Usbl.

https://usbl.no/bolig/nye-boliger/skjarvaveien