MYNT Kristiania Fra Luftballon 1906 markert 16 9

Kristiania fra luftballong, 1906 ( Eneberettiget Mitter & co, Oslobilder )

MYNT kart 1902 markert 16 9

Markert planområdet på kart fra 1902 ( 1881, historiske kart )

MYNT OBX0759 16 9

Artilleristallen, Nedre slottsgate, ( Foto: Anders Beer Wilse, Oslo Museum )

MYNT artilleristallen 1975 oslobilder 16 9

Artilleristallen 1975 ( Oslobilder )

MYNT 1 16 9

Link til: https://www.vartoslo.no/undervisningsbygg-vil-ha-skole-for-840-elever-i-kvadraturen/

F

Myntgata 2

Myntgata 2 består av staller, kaserne og ridegård som var en del av anlegget for Akershus festning. Anlegget er bygget ut mellom 1861 og 1901, og er i dag fredet etter kulturminneloven. Oslo kommune kjøpte eiendommen fra Forsvarsbygg i 2017 for å etablere en ny videregående skole med studiespesialisering for restaurant- og matfag, service og samferdselsfag. Skolen vil trekke unge mennesker fra hele byen til Kvadraturen, og bidra til å skape aktivitet i denne delen av sentrum.

Skolen skal bruke arealer i deler av den fredede bebyggelsen, i tillegg skal det bygges et nytt skolebygg med kjøkken ol. der tyskerbrakka (som ikke er fredet) ligger. Arealene som ikke benyttes til skole, skal tas i bruk for kultur- og næringsvirksomhet som kan bidra til aktivitet i Kvadraturen. Stallgården inne i kvartalet skal opparbeides som et tilgjengelig byrom med høy kvalitet.

Kulturminneverninteresser gir viktige føringer for arbeidet, og det er gjennomført en forenklet DIVE-analyse for å kartlegge hvilket handlingsrom som finnes for nybygg og endringer i anlegget.

Reguleringsplanen utarbeides i samarbeid med Futhark arkitekter, som prosjekterer skoleanlegget. Oppdragsgiver er Undervisningsbygg.