Mobilitetshus i Dokka

Tørrdokka på FMV (Fredrikstad Mekaniske Verksted) skal bli et mobilitetshus for den nye bydelen. Slik kan uteområdene, gatene og oppholdssonene preges av liv av myke trafikanter. Mobilitetshuset skal huse 500 p-plasser i de nedre etasjene, og sykler, vann- og båtssportsfasiliteter i de øvre. På toppen etableres nærmiljøpark og publikumsrettet kommersielt program som skal komme bydelen til gode.

Se også: