LIVS NY 2 KVANT

Illustrasjon: ( Ratio Arkitekter / Kvant )

LIVS NY 1 KVANT

Illustrasjon: ( Ratio Arkitekter / Kvant )

Livsvitenskapsbygget bygges!

I juni 2021 ble det vedtatt at Livsvitenskapsbygget blir større og enda mer innholdsrikt. Oslo universitetssykehus (OUS) får nye forsknings- og laboratorielokaler sammen med Universitetet i Oslo (UiO) sine forskningsmiljø innen kjemi, farmasi og livsvitenskap.

Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for å realisere bygget sammen med store gevinster ved sambruk og investeringer i kostbar infrastruktur og tettere samarbeid mellom forskergrupper i kunnskaps- og helsesektoren. For UiO betyr samarbeidet at bygget i hovedsak kan realiseres etter intensjonene, og for OUS betyr det at behovet for areal til laboratorier og forskning kan realiseres tidligere enn først tenkt.

Sammen med Ratio, Cubo og Kristine Jensens tegnestue, Erichsen og Horgen, Ingeniør Per Rasmussen, Høyer og Finseth, og Moe, ble vi av Statsbygg kåret som vinnere av arkitektkonkurransen i 2014. Optimalisering av vinnerkonseptet har pågått siden, og er nå inne i detaljerings- og byggefase. Alt. har i alle faser hatt særlig ansvar for byggets første etasje, utforming av allmenningen og forhodet mellom fellesområdet og de bakenforliggende undervisningsfunksjonene, samt byrommene og sammenheng til landskapet rundt. Underveis er det også gjort tester av fasadeløsninger og detaljer i diverse modeller og fullskala mockups. Bygget bearbeides for å nå BREEAM Excellent.

Les mer om prosjektet på UiOs egne sider:
http://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/life-science/about/building/

Se også: