Grenseveien 71

Sammen med Futhark utarbeider vi detaljregulering for boligprosjekt på Ensjø i Oslo for Obos.

Ensjø har i flere år vært under transformasjon fra næring til bolig. Planprogram for transformasjon av Ensjø fra bilby til boligby ble utarbeidet av Oslo kommune i 2004. Tomten ligger til Nordre tverrforbindelse som er del av den helhetlige grønnstrukturen i henhold til Veiledende Plan for Offentlige Rom (VPOR) for Ensjø.

Industrihallen som ble bygget på 50-tallet for Jarlsberg Mineralvann ønskes transformert og integrert i boligprosjektet. Bygningen ligger til Malerhaugveien og vil med sin karakteristiske form fremstå som et identitetsmerke for boligkvartalet så vel som nærmiljøet, og bidra til at deler av industrihistorien blir bevart.