Fredrikstad Mekaniske Verksted - regulering, utvikling og vern

26. januar 2022

Som resultat av tidligere arbeider på FMV i 2012 og 2016, har vi utarbeidet reguleringsplan for området. Byutviklingen er basert på gjenbruk, transformasjon, aktiv bydel med utadrettede formål sammensatt av næring og bolig. FMV skal bli en bærekraftig og smart(city) bydel med blå og grønne bokvaliteter i et område fullt av kulturminneverdier.

Se også: