ENGE 1

I barnetråkk registreres blant annet elevenes skolevei, steder de liker, og steder de forbinder med negative forhold. ( Foto: Marja Skotheim Folde )

ENGE resultat

Resultatet av barnetråkk

Barnetråkk

Som del av reguleringsprosessen for Engebråten skole har alt. gjennomført barnetråkkregistreringer. Barnetråkk er et digitalt verktøy og undervisningsopplegg som lar barn fortelle planleggere, kommunen og lokalpolitikere hvordan de bruker stedet der de bor og hva de ønsker annerledes. Barns behov skal ivaretas i planlegging og utforming av nye områder, noe som barnetråkkregistreringer kan bidra til å sikre.

Barnetråkkregistreringen for Engebråten er referert til Plan- og bygningsetatens veileder "Medvirkning i innsendte reguleringsplaner".