SYK team nordic og norconsult

Bragernes 2.0, boliger og mobilitet ( Nordic Office of Architecture og Norconsult )

SYK kvartal klynge team nordic norconsult

Bragernes 2.0, boliger og mobilitet ( Nordic Office of Architecture og Norconsult )

SYK team powerhouse company

100- metersbyen, barn i by ( Powerhouse company, Skajaa arkitektkontor, Bollinger + Grohmann ingeniørere, Multiconsult, Urgent.Agency )

SYK team arkitema

Komplettere sentrum ( Arkitema Architechts, Dronninga Landskap, Civitas og Cowi )

SYK team fragment

Gjenbrukspotensial og materialbruk ( Fragment, Vill Urbanisme, Vill Energi, Økologi og Bærekraft, Trøbbelskytter, Nabolagshager, og Hoi! )

Drammen sykehus, juryarbeid

Drammen sykehus, klimavennlig by basert på gjenbruk

alt. satt sentralt i anbefaling av retning for utvikling av Drammen sykehus. Vurderingskomiteen gjennomførte evaluering av parallelloppdragene og anbefalinger slik de kommer frem i egen sluttrapport. Dokumentet var innspill til den videre politiske behandlingen og grunnlag for planprosessene for å komme frem til en god etterbruk av eiendommene når sykehuset flytter. I evalueringsarbeidet er det lagt vekt på å peke på gode innspill, muligheter og utfordringer ved de ulike besvarelsene, og en felles anbefaling for områderegulering av hele eller deler av området. Anbefalingen ble skrevet som ti punkter for en vellykket byutvikling, der bærekraft var et kjernetema.

Vurderingskomitéen besto av Einar fra alt. som leder oppnevnt av NAL, en representant fra FutureBuilt, miljø- og energikompetansen fra Context as, plansjef og representanter fra administrasjonen i Drammen kommune, Vestre Viken HF.

Oppdragsgiver: Drammen sykehus og Drammen kommune / Tidsrom: 2020 / ca. m2 BTA: 180 000 bolig og 49 000 m2 næring, 19 000 m2 offentlige tjenester skole og barnehage.