alt = miljøfyrtårn

7. juni 2021

Vi er blitt miljøfyrtårnbedrift!

I juni ble vi sertifisert som miljøfyrtårn. Vi skal ha et bevisst forhold til innsats for bærekraftig utvikling, miljømål og fremtidens løsninger.

Vi skal innføre rutiner med gjennomføring av miljøtiltak i hverdagen, og iverksette tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.