Aasenkvartalet i Volda

13. desember 2021

Vi er i gang med Aasenkvartalet i Volda! «Dette skal vere eit signalbygg med høg arkitektonisk kvalitet som vert lagt merke til. Det skal ha eit moderne og innovativt preg og signalisere eit ope og inkluderande bygg. Det skal vere attraktivt å kome dit, både for dei som har arbeidsstaden sin der, innbyggjarane i Volda, studentar og besøkande.» Mange søkte, og vi skal sammen med Fabel og Grindaker løse oppgaven. De andre som ble plukket ut er Ratio Arkitekter og NSW Arkitektur.