InterCity Dovrebanen, Sørli – Brumunddal – Lillehammer
2016
InterCity Dovre, stedsanalyser – Stange, Hamar og Brumunddal
2016
Kartlegging av strategiske satsingsområder for tomteerverv
2014
Nye Larvik stasjon - Byanalyse
2014
Ramstadåsen - mulighetsstudie for boligområde
2011-
Odontologisk fakultet UiO
Lokaliseringsstudie for KVU

2011
Prostneset - Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE)
2010
Prostneset - KU landskap
den europeiske landskapskonvensjonen

2010
Estetisk veileder
Larvik Havn, Revet

2007
Mulighetsstudie Strømsgodset stadion
2008
Byrom på Sundland
Markagrensens bredde - aktivisering av overgangssonene til Marka
2010
By- og kjøpesenterutvikling
Down Town

2006-08
By- og kjøpesenterutvikling, Åsane
2007
Konsekvensutredning Silokaia
2007